Rekrutacja

Konkursy

67 Olimpiada Fizyczna

Szanowni Państwo!

Jak co roku, w imieniu Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Rzeszowie, przesyłam zadania I etapu (część 1) (część 2) tegorocznej, 67. Olimpiady Fizycznej.

Rozwiązania zadań należy przesłać w terminach do 13 października 2017 r. (Część I) i do 17 listopada 2017 r. (Część II) do Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Rzeszowie, pod adres:

dr Izabela Piotrowska
Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Rzeszowie
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Prof. St. Pigonia 1
35-310 Rzeszów

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Olimpiadzie jest wypełnienie ankiety zawodnika, poprzez stronę http://www.kgof.edu.pl/rejestracja. Identyfikator otrzymany w wyniku rejestracji należy zamieścić na każdym arkuszu rozwiązań zadań wraz z imieniem i nazwiskiem autora pracy, w sposób opisany w treści zadań.

Szczegółowe wytyczne odnośnie rozwiązywania zadań i prezentacji rozwiązań znajdą Państwo w drukach z zadaniami. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi uczniom na:

1. Sporządzanie rozwiązań w sposób czytelny. Doświadczenia KOOF w Rzeszowie z ubiegłych lat wskazują, że niektóre prace, szczególnie te sporządzane przez zawodników odręcznie, są trudne do odczytania przez recenzentów. Może warto niekiedy rozważyć przygotowanie rozwiązań przy pomocy komputera i edytora tekstu?

2. Dokładne opisanie prac. Rozwiązania zadań należy zamieścić w kolejności zgodnej z ich numeracją. Wszystkie strony pracy powinny być ponumerowane. Na każdym arkuszu należy umieścić identyfikator otrzymany w trakcie rejestracji oraz nazwisko i imię autora pracy. Na pierwszym arkuszu pracy dodatkowo należy podać adres e-mail autora pracy oraz nazwę i adres szkoły.

Wyniki kwalifikacji zawodników OF do II etapu zostaną im przesłane na podane adresy e-mail.

Szczegółowy harmonogram tegorocznej Olimpiady, a także Regulamin Olimpiady umieszczony jest na stronie Komitetu Okręgowego w Rzeszowie

http://www.if.univ.rzeszow.pl/~koof/index.html,

a także na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Fizycznej w Warszawie

http://www.kgof.edu.pl/index.php.

Licząc na współpracę z Państwa uczniami, życzę im jednocześnie powodzenia w zmaganiach z zadaniami i sukcesów na Olimpiadzie.

dr Izabela Piotrowska
Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej w Rzeszowie
Wydzia
ł Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Prof. St. Pigonia 1
35-310 Rzeszów
koof@if.univ.rzeszow.pl
http://www.if.univ.rzeszow.pl/~koof/index.html
tel. 17 851 85 70

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj