Rekrutacja RODO

Konkursy

II Olimpiada Pedagogiczna

Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej oraz Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zaprasza Uczniów do udziału w II Olimpiadzie Pedagogicznej

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych edukacją, wychowaniem i pomocą tym, którzy znaleźli się w nietypowej sytuacji.

Olimpiada składa się z III etapów:
pierwszy etap
– szkolny - polega na napisaniu pracy na jeden z tematów nadesłanych przez organizatorów, w oparciu o pozycje książkowe i zagadnienia zamieszczone w Informatorze Olimpiady; (etap szkolny – 11 stycznia 2019 r.)
drugi etap
– polega na opisaniu indywidualnego przypadku dziecka lub osoby starszej oraz zaproponowania strategii udzielenia pomocy; (nadesłanie prac do 29 marca 2019 r.)
trzeci etap
– ma charakter rozmowy ze specjalistami na temat przypadku nadesłanego przez uczestnika w II etapie, poprzedzonej krótką 10-ciominutową prezentacją sytuacji problemowej wraz z zaproponowanymi działaniami pomocowymi (12 czerwca 2019 r.)

Zgłoszenia uczestników do 20 grudnia 2018 roku, załącznik nr 1

Organizator
Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej
Kinga Jama, tel. 508 199 776

Opieka merytoryczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Studiów Edukacyjnych

Nagroda
Indeks Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz nagrody Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych

Informacje na stronie
www.szkola-poznan.salezjanie.pl

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj