Rekrutacja RODO

Konkursy

Konkurs BL2S dla uczniów na eksperyment w DESY w Hamburgu

Szanowni Państwo

Przesyłam informację o konkursie Beamline for Schools (2018) na eksperyment fizyczny, który byłby przeprowadzony w laboratorium DESY w Hamburgu. Niezależnie od uzyskanego wyniku, uczniowie uczestniczący w konkursie mają możliwość zapoznania się z fizyką cząstek elementarnych. Nagrodą za najlepszy projekt jest wyjazd zwycięskiego zespołu z opiekunem do Niemiec i zrealizowanie swojego pomysłu. W 2016 r. jednym z dwu zwycięskich zespołów była grupa uczniów z Płocka, może teraz pojadą uczniowie z Państwa szkoły?

Więcej szczegółow dotyczących konkursu jest umieszczonych na stronie:
https://popul.ifj.edu.pl/edukacja/62/zobacz.html
gdzie są też odnośniki do odpowiednich stron CERN.

Bardzo proszę o przekazanie tej informacji zainteresowanym uczniom. Jeśli w Państwa szkole powstanie grupa osób przygotowujących projekt, może zwracać się do mnie z pytaniami. Jednocześnie będę wdzięczny za informację, że taka grupa została zorganizowana.

W grudniu 2018 r. planuję zorganizowanie telekonferencji (w języku polskim), na której będzie można zapoznać się z zasadami przygotowania projektu oraz uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące spraw organizacyjnych, technicznych itp. Zespoły pragnące brać w niej udział otrzymają informację o terminie i sposobie połączenia się po przesłaniu zgłoszenia na adres: cern@ifj.edu.pl

Pozdrawiam
Krzysztof Woźniak
przedstawiciel IPPOG wspierający konkursu w Polsce
Email: Krzysztof.Wozniak@ifj.edu.pl
Instytut Fizyki Jądrowej, PAN
ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj