Rekrutacja RODO

Konkursy

Konkurs na Komiks Ekonomiczny

Szanowni Państwo,

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszył konkurs na komiks ekonomiczny dla uczniów szkół z całej Polski. Nagrodą główną jest aż 5000 zł! Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali przez prof. Leszka Balcerowicza.

Należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów:

1. Wielki sukces Polski po 1989 – czyli co zawdzięczamy transformacji gospodarczej PRL a Polska po transformacji – znajdź różnice!

2. W kierunku Zachodu – droga Polski do NATO i Unii Europejskiej

3. Rozwój bankowości po 1989 r.

4. Korzyści z transformacji - poprawa ochrony i stanu środowiska naturalnego w Polsce po 1989 r.

5. Przewidujemy następujące nagrody:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

10 wyróżnień w wysokości 600 zł,

Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł

Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

Wyboru najlepszych prac dokona jury, w którym zasiądą rysownicy, satyrycy i przedstawiciele organizatorów.

Prace należy złożyć osobiście w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 10 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (maksymalnie jedną w każdej kategorii).

Regulamin konkursu, materiały pomocnicze i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są www.for.org.pl/Komiksy2018 lub www.komiksy-ekonomiczne.pl

Pozdrawiam serdecznie,
Jakub Przeździecki
Koordynator Projektów
tel. 667 290 555
jakub.przezdziecki@for.org.pl

Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR
ul. Ignacego Krasickiego 9A
02-628 Warszawa
tel. +48 (22) 628 85 11
for.org.pl
facebook.com/FundacjaFOR
twitter.com/FundacjaFOR

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj