Rekrutacja

Konkursy

„O Naszą Niepodległą!”

„O Naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922.

Instytut Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział Kraków oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „O Naszą Niepodległą!” – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922.

Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę pragniemy przypomnieć zapomnianych bohaterów wychowanych w polskich dworach według uniwersalnych wartości stojących u podstaw etosu ziemiańskiego. Ziemianie należeli do elit narodowych i państwowotwórczych. Uznawani są za współtwórców wolnego po 123 latach państwa polskiego. Na ich umiejętnościach organizacyjnych opierała się polska armia, administracja i dyplomacja. Dlatego w trakcie obecnego roku szkolnego chcemy zwrócić uwagę młodzieży na osoby, których wkład w zmagania o Wolną Polskę był fundamentalny, a źródłem ich zaangażowania było pochodzenie z tej warstwy - tradycyjnej elity polskiego społeczeństwa.

Projekt składa się cyklu warsztatów i konferencji edukacyjnych, a elementem kulminacyjnym będzie trzyetapowy konkurs historyczny. Szczegóły konkursu są dostępne na stronach organizatorów, gdzie można zapoznać się z regulaminem i obowiązującym harmonogramem.

Rejestracja szkół do udziału w projekcie trwa do 31 stycznia 2018 r. Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres e-mail marcin.chorazki@ipn.gov.pl z podaniem nazwy i adresu szkoły, a także danymi opiekuna zainteresowanych uczniów w celu kontaktu z koordynatorem projektu.

Koordynatorem projektu w Oddziale IPN w Rzeszowie jest Zenon Fajger (tel. 17 867 30 32, e-mail zenon.fajger@ipn.gov.pl).

Zenon Fajger
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie
Tel. 17 867 30 32

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj