Rekrutacja

Konkursy

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Panie / Panowie
Dyrektorzy, nauczyciele
szkół ponadgimnazjalnych

Szanowni Państwo,

Miło nam jest Państwa poinformować, że Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) wygrał Konkurs ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na organizację i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o rodzinie w latach 2016-2019. W roku szkolnym 2017/18 hasłem Olimpiady będzie: „Jaka rodzina – taka przyszłość”.

Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Adresowana jest do wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących i techników.

W założeniu Olimpiada ma charakter drużynowy, co znacznie podnosi jej walor wychowawczy. Składa się z 3 etapów:
eliminacji szkolnych, które polegają na rozwiązaniu przez 2-osobowe zespoły testu wielokrotnego wyboru;
eliminacji okręgowych; na tym etapie 2-osobowe zespoły przygotowują prezentację lub film na wybrany temat;
eliminacji centralnych, które są 2-stopniowe:

najpierw zespoły rozwiązują test wielokrotnego wyboru; w 2 części, 5 najwyżej sklasyfikowanych zespołów uczestniczy w debacie, której przedmiotem będzie: Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?

Termin zawodów:
szkolnych: 8 XI 2017 r.;
okręgowych: 28 II 2018 r.;
centralnych: 12 IV 2018 r.

Z uwagi na to, że budżet przyznany na organizację Olimpiady jest bardzo ograniczony, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pani Dyrektor / Pana Dyrektora o:
- powołanie Komisji Szkolnej (do 2 X 2017 r.), której obowiązki są opisane w regulaminie Olimpiady; m.in.:
o zgłoszenie właściwemu Komitetowi Okręgowemu uczestnictwa szkoły do I etapu (do 6 X 2017 r.)
o przeprowadzenie etapu szkolnego Olimpiady;
o sprawdzenie testów uczestników wg dostarczonego klucza odpowiedzi;
o ustalenie listy laureatów do etapu okręgowego.

Liczymy na to, iż zaangażowanie Pani Dyrektor / Pana Dyrektora oraz nauczycieli, podobnie jak w roku ubiegłym, zwiększy zainteresowanie młodzieży Olimpiadą i szkoła zgłosi w niej swoje uczestnictwo. Z góry serdecznie dziękujemy za deklarację pomocy w przeprowadzeniu Olimpiady. W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji (Grażyna Przasnyska - Przewodnicząca Komitetu Głównego, tel. 728 840 879; ks. dr Michał Tunkiewicz - Koordynator, tel. 604 289 236; e-mail: owor@uwm.edu,pl). Szczegółowe informacje dotyczące naszego przedsięwzięcia są umieszczane na www.uwm.edu.pl/owor/ i systematycznie będą uzupełniane.

Zapraszamy do odwiedzania strony Olimpiady.

Organizator (w miarę pozyskanych środków) przewiduje atrakcyjne nagrody:
dla finalistów nagrody książkowe lub rzeczowe;
dla laureatów:
I nagroda – tygodniowy wyjazd do Chorwacji lub innego kraju śródziemnomorskiego;
II nagroda - nagrody rzeczowe;
III nagroda - nagrody rzeczowe;
dla nauczyciela (opiekuna) zwycięskiego zespołu.Szkoły najliczniej reprezentowane otrzymają wyróżnienia.

Serdecznie pozdrawiamy i już teraz zapraszamy na finał Olimpiady w kwietniu przyszłego roku do Olsztyna.

Przewodnicząca Komitetu Głównego - Grażyna Przasnyska

Koordynator - Ks. dr Michał Tunkiewicz

Dziekan Wydziału Teologii - ks. dr hab. Marek Żmudziński

INFORMACJA dotycząca zakresu wiedzy i umiejętności na etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o rodzinie w roku szkolnym 2017/18

Etap zawodów szkolnych polega na rozwiązaniu przez 2-osobowy zespół testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Opracowany test zostanie przekazany do szkół drogą elektroniczną zgodnie z harmonogramem. Podczas I etapu należy wykazać się znajomością przepisów prawa polskiego (w tym konkordatowego) dotyczącego w szczególności: małżeństwa i rodziny, możliwości pomocy osobom dotkniętych przemocą, praw i obowiązków dziecka. Przygotowując się do testu uczestnicy pogłębią wiedzę związaną z funkcjonowaniem rodziny, usystematyzują ją w zakresie pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich.

Zakres problematyki, na bazie której będzie opracowany test:
macierzyństwo i ojcostwo;
prawodawstwo dotyczące rodziny;
formy, zasady i warunki zawarcia małżeństwa;
prawa i obowiązki małżonków;
prawa i obowiązki rodziców;
prawa i obowiązki dziecka;
przemoc w domu, profilaktyka, możliwości uzyskiwania pomocy;
separacja i rozwód;
adopcja i rodzina (piecza) zastępcza.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984, kan. 1055-1165.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3, Prawo małżeńskie, Olsztyn 1996. (uzupełnienie) Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2005.

Nauczycieli uprzejmie prosimy o zachęcenie młodzieży do udziału w zawodach szkolnych oraz pomoc w przygotowaniu się do nich. Szczegółowy regulamin, program i harmonogram znajduje się na www.uwm.edu.pl/owor/.

Katedra Nauka o Rodzinie, Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15,11-041 Olsztyn, tel. 48 89 523 89 46, mail owor@uwm.edu.pl

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj