Rekrutacja RODO

Konkursy

Olimpiady CAPTIOSH

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskich olimpiadach COPTIOSH, w których:

- uczniowie walczą o indeksy 30 uczelni w RP

- do rozdania mamy nagrody wszystkim uczestnikom etapów centralnych za kilkadziesiąt tysięcy zł, zapewniając im także nieodpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w Białymstoku.

Informujemy, iż w bieżącym roku szkolnym 2018/19 kontynuować będziemy wszystkie nasze olimpiady COPTIOSH. Zgłoszenia przyjmujemy od września i trwać będą do listopada (w każdej olimpiadzie kończą się na 4 dni przed etapem szkolnym).

Informujemy także, iż uruchomiliśmy procedurę, aby dwie nasze przedmiotowe olimpiady zwalniały od roku szkolnego 2019/20 z egzaminu maturalnego: OWoS - z wiedzy o społeczeństwie, zaś OWH - z historii (wprawdzie otrzymaliśmy z MEN odpowiedź odmowną, aby zwalniały już od roku szkolnego 2018/19 z przyczyn formalnych, ale zamierzamy je usunąć oraz dopilnować i powtórzyć nasze wystąpienie od roku 2019/20).

Wszystkie nasze olimpiady uwzględniane są w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim szkół ponadgimnazjalnych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP przez różne podmioty, w tym i SEO COPTIOSH. Ponadto wystąpiliśmy także do kapituły Rankingu Perspektyw o uwzględniania w nim wszystkich 5 olimpiad COPTIOSH.

W związku z tym, iż nie otrzymujemy dotacji z MEN na żadną z olimpiad COPTIOSH, zmuszeni jesteśmy do kontynuowania odpłatności za udział w naszych olimpiadach - po 8 zł wpisowego od 1 ucznia w każdej olimpiadzie. Od przyszłej edycji 2019/20 planujemy zniesienie opłat wpisowego w dwóch olimpiadach przedmiotowych (OWoS i OWH), ale w bieżącej edycji 2018/19 są one jeszcze w nich utrzymane.

Szkoły prosimy więc o wyłonienie chętnych do uczestnictwa w każdej z naszych olimpiad, zebranie wpisowego, gdyż przy rejestracji szkoły trzeba będzie od razu dokonać wpłaty za wszystkich zgłaszanych uczniów - system odpowiednio pokieruje osobę rejestrująco - wpłacającą. Nowością w tym roku będzie to, iż po zgłoszeniu szkoły i uczniów do danej olimpiady, samemu będzie można zgłosić dodatkowych uczniów i wnieść za nich dodatkową opłatę wpisowego.

Informujemy, iż zgłoszenia do poszczególnych olimpiad COPTIOSH będą przyjmowane w następujących terminach (i podajemy przy okazji daty poszczególnych etapów olimpiad):

- VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP: zgłoszenia 22.09-8.11.2018; I etap - 13.11.2018 (godz. 12.00), II etap - 8.12.2018, III etap - 9.03.2019 (w Białymstoku)

- VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o UE: zgłoszenia 22.09-15.11.2018; I etap - 19.11.2018 (godz. 9.00), II etap - 15.12.2018, III etap - 16.03.2019 (w Białymstoku)

- IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej: zgłoszenia 22.09-22.11.2018; I etap - 26.11.2018 (godz. 12.00), II etap - 5.01.2019, III etap - 16.04.2019 (w Golubiu Dobrzyniu)

- IV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie: zgłoszenia 22.09-29.11.2018; I etap - 3.12.2018 (godz. 8.00), II etap - 19.01.2019, III etap - 13.04.2019 (w Białymstoku).

Przypominamy, iż z etapu szkolnego do okręgowego we wszystkich olimpiadach Komisja Szkolna kwalifikuje 3 najlepszych uczniów ze Szkoły przy maksymalnie 10 uczestnikach i po 1 dodatkowym uczniu za każdą następną „dziesiątkę” (czyli do 10 uczestników – awans 3 uczniów, 11-20 – 4, 21-30 – 5 itd.) oraz dodatkowo: za każdego laureata szczebla centralnego z poprzedniej edycji Olimpiady – 2 uczniów, a za finalistę i uczestnika – 1.

Regulaminy olimpiad, terminarze, siedziby komitetów okręgowych i wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie www.coptiosh.eu a w przypadku jakichś wątpliwości, prośby o pomoc – prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem głównym COPTIOSH, Krzysztofem Maleszewskim – tel. 609 109 106.

Serdecznie zapraszamy do udziału w olimpiadach COPTIOSH.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj