Rekrutacja

Konkursy

"Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie"

Szanowni Państwo!

Fundacja „INUP” oraz Revas Business Simulation Games mają zaszczyt zaprosić nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w Polsce do zgłaszania zespołów uczniowskich do ogólnopolskiego konkursu "Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie", którego celem jest kształcenie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w postaci branżowych symulacji biznesowych.

Konkurs jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Rekrutacja

Rekrutacja do „Szkolnych Mistrzostw Menedżerskich” trwa od 26.02.2018 do 09.03.2018. i będzie prowadzona w dwóch kategoriach:
-Licea ogólnokształcące
-Szkoły zawodowe (technika oraz szkoły branżowe)

Nauczyciel zgłasza zespół do udziału w konkursie poprzez:

Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (formularz zgłoszeniowy)

Przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego wniosku wraz z pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły (skan)

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!

Opis
W ramach konkursu Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie uczniowie stworzą 112 zespołów, które rywalizować będą ze sobą z wykorzystaniem symulacji biznesowych "Warsztat samochodowy” – uczniowie ze szkół zawodowych oraz „Biuro Podróży” – uczniowie z liceów ogólnokształcących. W symulacji uczniowie będą zajmować się m.in.: tworzeniem stanowisk, zakupem sprzętu, zamawianiem zasobów, wyposażania zakładu oraz poczekalni, zatrudnianiem pracowników, ustalaniem pakietów wynagrodzeń, szkoleń, a także wykorzystaniem w swoim biznesie reklamy tradycyjnej oraz internetowej. Ocenie poddane zostaną postępy zespołów w zakresie zysku, wygenerowanego popytu, utraconej sprzedaży, jakości produktu, zadowolenia pracowników. Pierwszy etap konkursu to eliminacje – uczniowie rywalizować będą ze sobą online. Następnie 16 zespołów z najlepszymi wynikami spotka się na 2-dniowym finale w czerwcu 2018 w Rzeszowie (8 zespołów z liceów ogólnokształcących oraz 8 zespołów ze szkół zawodowych).

Koszt udziału w konkursie
Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla zespołów biorących udział w rozgrywce finałowej organizatorzy zapewniają zakwaterowanie oraz wyżywienie w trakcie 2-dniowego finału w Rzeszowie. Organizatorzy nie zapewniają transportu finalistów do Rzeszowa.

Nagrody
Tablety multimedialne, czytniki e-book, odtwarzacze MP4.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu są dostępne na stronie internetowej www.revas.pl/pl/smm/.

Serdecznie pozdrawiamy,
Organizatorzy Konkursu
„Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie”

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj