Rekrutacja

Konkursy

V Ogólnopolski Konkurs Historyczny Polska...Nasza Niepodległa

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku organizuje piątą edycję Konkursu Historycznego „Polska… Nasza Niepodległa”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918-2018”.Konkurs skierowany jest do uczniów z całej Polski, na wszystkich etapach edukacyjnych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, przedszkola).

Konkurs ma przypomnieć walkę Polaków o niepodległość w XIX i XX wieku. Służy promocji edukacji historycznej dzieci i młodzieży. Jest świetną lekcją patriotyzmu poprzez przypomnienie postaci historycznych, które swoim życiem pokazały, jak ważne jest umiłowanie ojczyzny. Konkurs promuje postawę szacunku dla minionych pokoleń ukazując jak cenną wartością jest wolność i niepodległość, o którą walczyli. Uczy także młodzież, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, a o dobro ojczyzny trzeba dbać na co dzień. W obecnym świecie, w którym relatywizuje się wiele pozytywnych wartości, ukazanie młodzieży czym jest patriotyzm, tolerancja, szacunek i miłość do Ojczyzny stanowi jedną z podstaw powstania tego przedsięwzięcia.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Najpierw szkoły przesyłają zgłoszenia. Test wiedzy (etap I szkolny) w całym kraju odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. Forma i dokładny termin przeprowadzenia testu finałowego (czerwiec 2018) zostanie przekazana zakwalifikowanym uczniom w oddzielnej informacji. Następnie, po zakończeniu etapu szkolnego, do 8 czerwca 2018 r. szkoły wysyłają do Organizatora wybrane najlepsze prace wraz z metryczkami i protokołem z prac Komisji Szkolnej. Po dokonaniu oceny wszystkich nadesłanych prac Komisja Główna sporządzi listę nagrodzonych i wyróżnionych, dla każdej kategorii i typu szkoły. Etap finałowy Konkursu, podczas którego nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród z udziałem zaproszonych gości odbędzie się w 19 X 2018 r. w siedzibie Organizatora w Białymstoku. Gali Finałowej towarzyszyć będzie Konferencja popularnonaukowa dla młodzieży z białostockich szkół "Drogi Polski do Niepodległości", na którą już dziś zapraszamy

Tegoroczną edycję swoim Patronatem Honorowym/ Medialnym/ Edukacyjnym objęli:

Organizator:
Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku
Patronaty Honorowe:
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowe Centrum Kultury, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Muzeum Historii Polski w Warszawie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, białostocka Solidarność Oświatowa, Muzeum Wojska w Warszawie
Patronat Medialny:
TVP "Historia", TVP 3 Białystok, Polskie Radio Białystok, portal Zabytek.pl, portal Dzieje.pl,
Patronat Edukacyjny:
Wydawnictwo "Nowa Era"

Uczniowie mogą wziąć udział w 4 formach konkursowych:
- praca plastyczna - plakat, rysunek, praca malarska itp wykonana dowolną techniką, max format A1
- prezentacja multimedialna/ film/ grafika komputerowa - 10-20 slajdów, film do 10 min;
- album/folder/przewodnik/kolaż zdjęć- maks 20 kart,
- test wiedzy etap szkolny odbędzie się 20 kwietnia 2018r. (piątek, godz. 10-11.30), etap finałowy planowany jest w maju 2018r.

Zgłoszenia szkół należy wysłać do 20 IV 2018 r. (ZWŁASZCZA TEST WIEDZY) , zaś wykonane prace z metryczkami i protokołem do 8 czerwca 2018 roku na adres:

Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok, z dopiskiem „KONKURS”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU i ŻYCZYMY POWODZENIA!!!
NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ BARDZO ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE !!!

(m.in. sprzęt elektroniczny, albumy i publikacje historyczne, plecaki i mnóstwo innych fajnych niespodzianek; także dla nauczycieli przygotowujących uczniów do Konkursu!!!)

Dane kontaktowe Organizatora Konkursu

Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku im. Stefana Władysława Bryły
ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok
tel. 85-7408131, email: zsbg@zsbg.bialystok.pl

www.zsbg.bialystok.pl (zakładka KONKURS HISTORYCZNY)
email konkursowy: konkurs.niepodlegla@gmail.com

koordynator konkursu:
Marek Żmujdzin, marekzmujdzin@o2.pl, tel. 603980534

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj