Szkolna Gazeta Internetowa Liceum Ogolnoksztalcacego im. Mikolaja Kopernika w Tarnobrzegu

Świat aniołów   

Dodano 2018-01-17, w dziale inne - archiwum

Kiedy jest mowa o aniołach, to zazwyczaj pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, dotyczy świetlistej istoty w białej szacie, ze złocistymi włosami, pierzastymi skrzydłami i aureolą nad głową, która szerzy dobro wszędzie tam, gdzie się pojawi. Taki właśnie obraz aniołów utrwalił się przez lata w naszej kulturze i jest nieustannie rozpowszechniany. Ale właściwie skąd się wziął taki wizerunek aniołów i kim one tak naprawdę są?

/pliki/zdjecia/anioł1.jpgKażdy wierzący wie od dziecka, że anioł to byt duchowy, pozbawiony fizycznego ciała i płci, a zatem w sensie ścisłym nie może też mieć wyglądu, za to może ukazywać się ludziom pod różnymi postaciami. Podstawowym zadaniem anioła jest wypełnianie woli Boga i wspieranie realizacji jego planów. Objawiając się człowiekowi, mogą więc wyglądać jakkolwiek zechcą albo przez wpływanie na jego wyobraźnię, albo przez przybranie konkretnej formy.

Ludzie zawsze wierzyli w różnego rodzaju opiekuńcze duchy. W chrześcijaństwie o aniołach wspomina się zarówno w Starym i w Nowym Testamencie jak w innych świętych pismach. Nigdzie tam nie ma jednak wzmianki o tym, skąd się one tak naprawdę biorą. Dowiadujemy się jedynie, że są doskonalsze od nas i stworzone po to, by służyć Bogu i ludziom. Więcej na ich temat można się dowiedzieć dopiero z późniejszych tekstów, np. z apokryfów. W Kościele Katolickim od początku spierano się w kwestii aniołów, m.in. ich pochodzenia, natury, wyglądu, kultu itp. No i nie wolno nam zapominać, iż pewnego razu jeden z tych boskich aniołów (Szatan), wraz grupą swoich sprzymierzeńców, postanowił sprzeciwić się woli Najwyższego, za co ten strącił go wraz z kompanami z Nieba.

Aniołowie, którzy jako posłańcy Boga zjawiają się na Ziemi, przybierają zazwyczaj ludzką postać. Według wielu znanych powszechnie świadectw to postać wysokiego, przystojnego, muskularnego mężczyzny (w żadnym z tekstów biblijnych nie wspomina się o pojawianiu się aniołów-dzieci lub aniołów-kobiet, wizerunku, cieszącego się tak ogromną popularnością w sztuce od czasów renesansu)./pliki/zdjecia/aniol2_0.jpg Wygląd taki przybierają prawdopodobnie dlatego, że budzi on u ludzi zaufanie i pasuje do powszechnego stereotypu wojownika i bohatera. W Ewangeliach aniołowie ukazują się więc jako młodzieńcy w białych, lśniących szatach (niekiedy także jako jeźdźcy w zbrojach i z mieczem). Ich oblicza pełne są dostojeństwa, a postacie (obdarzone nadzwyczajną siłą) uderzają urodą i jaśnieją. Co ciekawe, poza przypadkiem Gabriela, nie ma nigdzie wzmianki, by jakiś inny anioł również latał (choć i w tym przypadku może to być jedynie nieścisłość, bo być może piszącemu o Gabrielu prorokowi Danielowi chodziło po prostu o podkreślenie faktu jego błyskawicznego przybycia), dlatego zaskakujące są te nasze wyobrażenia o aniołach jako uskrzydlonych stworzeniach. A zatem na pytanie, skąd wzięły się na obrazach aniołów te wielkie ptasie skrzydła, należałoby odpowiedzieć, że doprawili im je ludzie. Podobnie rzecz ma się zresztą z aureolą. Oczywiście anioły nie noszą żadnych kółek nad głowami, choćby i te miały być z platyny, jednak wyraźna poświata czystej energii, którą często była widoczna wokół nich (najwidoczniejsza jest przy głowie), dała najprawdopodobniej początek takiemu ich przedstawianiu.

Według chrześcijan aniołowie spełniają dwie funkcje. Po pierwsze – wysławiają Boga, a po drugie – opiekują się ludźmi. Te, które wysławiają Boga, skupiają się według św. Grzegorza w chórach anielskich, odpowiadających Bogu jako Stwórcy, Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Liczba tych chórów, według różnych teologów, waha się od 7 do 11. Powszechnie uważa się również, że każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża (w tradycji judaistycznej ma ich podobno aż trzech), który pełni funkcję jego indywidualnego opiekuna. Starożytny mnich i teolog Pseudo-Dionizy Areopagita twierdził, w oparciu o liczne biblijne opowieści, że aniołowie opiekują się ludźmi w ich codziennym życiu, służąc wsparciem i oddalając niebezpieczeństwa. A zatem Anioł Stróż jest uosobieniem Opatrzności Boskiej w stosunku do każdego z nas z osobna. Od pierwszej chwili naszego życia na ziemi do niego należy przewidywanie i usuwanie rozlicznych niebezpieczeństw, /pliki/zdjecia/aniol 3.jpg jakie zewsząd nam zagrażają, a które mogłyby nam przeszkodzić w osiągnięciu celu, dla którego zostaliśmy stworzeni. Zanoszą one również nasze modły do Boga, a wstawiając się za nami, przyczyniają się do naszego zbawienia. Zadaniem Anioła Stróża jest nie tylko usuwanie wszystkiego, co może zaszkodzić zdrowiu i zagrozić życiu powierzonego jego opiece człowieka, ale też uświadamianie jego duszy o szatańskich pułapkach oraz oświecanie, pouczanie i zachęcanie go do godnego życia. Gdy jednak mimo tych wszystkich zabiegów anioła człowiek upadnie,ten nie opuszcza go, tylko błaga Boga o łaskę nawrócenia dla swojego podopiecznego, bo Anioł Stróż niczego tak mocno nie pragnie jak nawrócenia powierzonego mu grzesznika.

Angelologia - nauka zajmująca się aniołami - mówi, że jeśli anioł sprawuję pieczę nad swym podopiecznym wzorowo, może awansować w anielskiej hierarchii. Pismo Święte w Księdze Tobiasza i w Apokalipsie wspomina, że wśród niezliczonej liczby aniołów jest też siedmiu, którzy „wchodzą przed majestat Pański”. Aniołowie ci znajdują się najbliżej tronu Boga i nie są, mówiąc kolokwialnie, wykorzystywani do posług zewnętrznych.

Istoty te pełnią również znaczącą rolę w religii islamskiej. Podobnie jak w chrześcijaństwie czy judaizmie, wierzy się tam, iż aniołowie przebywają w niebie, wypełniają rozkazy Boga, który je stworzył i są gotowi służyć ludziom. Poza tym uważa się, że sam anioł Dżibril (odpowiednik chrześcijańskiego Archanioła Gabriela) miał podyktować Mahometowi treść Koranu.

Jak widać aniołowie odgrywają niezwykłą rolę w największych religiach świata. Nie dziwne więc, że ich wizerunki rozpowszechniły się od zarania dziejów zarówno malarstwie, rzeźbie, literaturze jak i ostatnio w kinematografii. Już w średniowieczu, kiedy prężnie rozwijało/pliki/zdjecia/aniol4.jpg się malarstwo sakralne, motyw aniołów był często wykorzystywany. Przedstawiało się je wtedy samotnie lub w większej grupie. Zazwyczaj ubrane były w zwiewne szaty, otoczone jasnością i z wielkimi skrzydłami. Przedstawiające ich rzeźby strzegą do dziś fasad wielu kościołów na całym świecie. W sztuce baroku bardzo popularne były wizerunki pulchnych cherubinków. Później anioły zaczęły pojawiać się w literaturze, zwłaszcza w poezji. Motyw upadłych aniołów stał się również pożywką dla wielu pisarzy i scenarzystów filmów fantasy. Współcześnie organizowane są często specjalne kiermasze bądź jarmarki powiązane z ich postaciami. Wiele państw czy miast ma także w swoich herbach anioły, które - jak przypuszczam - mają stać na straży ich bezpieczeństwa.

Anioły są z ludźmi od zawsze i można powiedzieć, że ludzie się z nimi oswoili. I choć w Biblii napisane jest, by nie czcić nikogo poza Bogiem, to ludzie w dalszym ciągu zwracają się w kłopotach, słowami znanej nam wszystkim modlitwy do swojego Anioła Stróża, wierząc, że te ich prośby zostaną przekazane dalej i wysłuchane. Czy warto wierzyć w obecność aniołów i ich opiekę nad nami? To kwestia indywidualna, ale ja osobiście uważam, że jak najbardziej.

Grafika:

Oceń tekst
  • Średnia ocen 5.9
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Średnia ocena: 5.9 /30 wszystkich

Komentarze [1]

~inż. Jaskier
2018-02-05 10:55

Co się dzieje, gdy człowiek umiera?
Jego anioł stróż “idzie na emeryturę”? Czy dostaje nowego człowieka pod opiekę?

_______________________________
Klikam słonia.

  • 1

Dodaj komentarz

Możesz używać składni Textile Lite

Aby wysłać formularz, kliknij na lwa (zabezpieczenie przeciw botom)

Najaktywniejsi dziennikarze

Snotra 43snotra
Lola 33lola
Lucy 28lucy
Rita 28rita
Yazoo 18yazoo
Mess 14mess

Wspierają nas:


Ian Boon Talk Easy
TFS Leonardo
OSK Dobra Szkoła

Ilość osób aktualnie czytających Lessera

Znalazłeś błąd? - poinformuj nas o tym!
Copyright © Webmastering LO Tarnobrzeg 2018
Do góry