Rekrutacja RODO

Informacja dyrektora szkoły dla kandydatów

Dyrektor szkoły informuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie do "Kopernika" w roku szkolnym 2019/2020, że odrzucenie osiągnięć niektórych z nich było następstwem błędu systemu elektronicznej rekrutacji. Dyrektor uspokaja, że szkolna komisja rekrutacyjna dokłada obecnie starań, by wyjaśnić tę sytuację i zapewnia, że podania wszystkich kandydatów, którzy dopełnili niezbędnych formalności, będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym, który zakończy się w najbliższy piątek (5 lipca) o godz. 10.00 wywieszeniem list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły na podstawie ich wyników. Jednocześnie dyrektor przypomina, że tego dnia ruszy ostatni etap rekrutacji, w trakcie którego uczniowie, których nazwiska znajdą się na ww. listach zobowiązani są do dostarczenia do szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej, co jest równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj