Rekrutacja RODO

Komunikat dyrektora szkoły

W związku z fiaskiem rozmów miedzy rządem a przedstawicielami związków zawodowych ZNP i Forum ZZ, w dniu 8 kwietnia 2019 Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu przystąpiło do ogólnopolskiego bezterminowego strajku nauczycieli. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze od dnia 08.04.2019 zostają zawieszone. W dniach 08-10 kwietnia uczniowie uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych pod opieką nauczycieli katechetów. W kolejnych dniach zostaną objęci opieką w miarę możliwości.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj