Rekrutacja RODO

Lista przyjętych do szkoły wywieszona!

Komisja Rekrutacyjna działająca przy naszej szkole wywiesiła dziś listę uczniów przyjętych do "Kopernika" na rok szkolny 2018/2019. Lista ta znajduje się na tablicy informacyjnej umieszczonej wewnątrz budynku szkoły, na parterze, na wprost wejścia. Przypominamy kandydatom, że warunkiem znalezienia się na listach klasowych, które zostaną wywieszone 9 lipca (poniedziałek), jest złożenie w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej oryginalnych dokumentów.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj