Rekrutacja

Lista przyjętych wywieszona!

Komisja Rekrutacyjna działająca przy naszej szkole wywiesiła już listę uczniów przyjętych do "Kopernika" na rok szkolny 2017/2018. Lista ta znajduje się na tablicy informacyjnej umieszczonej wewnątrz budynku szkoły, na parterze, na wprost wejścia. Przypominamy kandydatom, że warunkiem znalezienia się na listach klasowych, które pojawią się 7 lipca (piątek), jest złożenie w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej oryginalnych dokumentów.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj