Rekrutacja RODO

Listy przyjętych do "Kopernika" - informacja

Komisja Rekrutacyjna, działająca przy naszej szkole, przypomina kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do tarnobrzeskiego "Kopernika" na rok szkolny 2019/2020, że listy przyjętych zostaną wywieszone 5 lipca (piątek) o godz. 10.00. Listy te zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej znajdującej się wewnątrz budynku szkoły, na parterze, na wprost wejścia. Jednocześnie komisja przypomina kandydatom, którzy znajdą się na tych listach, że warunkiem znalezienia się na listach klasowych, które pojawią się w tym samym miejscu 12 lipca (piątek), jest złożenie w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej, co jest równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj