Rekrutacja

Listy przyjętych na rok szkolny 2017/2018 wywieszone!

Komisja Rekrutacyjna wywiesiła dziś listy uczniów przyjętych do "Kopernika" na rok szkolny 2017/2018. Listy klas można znaleźć na tablicy informacyjnej umieszczonej wewnątrz budynku szkoły, na parterze, na wprost wejścia. Informację o przyjęciu dziecka do szkoły można również uzyskać telefonicznie. Uczniom, którzy znaleźli się na listach przyjętych przypominamy, że o wymaganych podręcznikach zostaną poinformowani przez nauczycieli prowadzących zajęcia na pierwszych lekcjach we wrześniu. W tym samym czasie zorganizowany zostanie również w szkole kiermasz używanych podręczników.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj