Rekrutacja RODO

Listy przyjętych na rok szkolny 2019/2020

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w piątek (12 lipca) o godz. 10.00 wywieszone zostały listy uczniów przyjętych do "Kopernika" na rok szkolny 2019/2020 z podziałem na klasy. Listy te można znaleźć na tablicy informacyjnej umieszczonej wewnątrz budynku szkoły, na parterze, na wprost wejścia. Tym, którzy znaleźli się na tych listach przypominamy, że już niebawem na naszej stronie pojawią się wykazy podręczników do wszystkich klas.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj