Rekrutacja RODO

Łukasz wyróżniony w konkursie fotograficznym

Dom Kultury "Bronowice" w Lublinie był organizatorem 12. Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Dzieła mistrzów inspiracją współczesnej fotografii”, skierowanego m.in. do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem tego konkursu było rozwijanie kultury, wrażliwości wizualnej i aktywności twórczej młodzieży oraz pogłębienie jej wiedzy na temat twórczości wybranego artysty. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów lub fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa. Na adres organizatorów wpłynęło w ustalonym terminie 257 prac, spośród których jury wybrało w tym tygodniu 20 najlepszych w trzech grupach wiekowych i te prace zostały zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Wystawę tę będzie można oglądać od 14 grudnia 2019 w Galerii Krańcowej. Wspominamy o tym fakcie, gdyż w gronie wyróżnionych udziałem w wystawie pokonkursowej znalazła się praca zgłoszona przez naszego kolegę z "Kopernika", Łukasza Przewłockiego (1m). Naszemu koledze gratulujemy, odnotowując jego wynik w naszym dziale Olimpiady.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj