Rekrutacja RODO

Nasz "Kopernik" w gronie najlepszych liceów w kraju!

Dziennikarze Perspektyw przygotowali i opublikowali dziś o godz. 0.00 tradycjny Ogólnopolski Ranking Najlepszych Liceów i Techników. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły i tym razem zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%) i przedmiotów dodatkowych (45%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano protokoły komitetów głównych olimpiad oraz zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur. Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2019 roku zdawało minimum 12 maturzystów, a dodatkowym kryterium wejścia danej szkoły do rankingu było osiągnięcie przez nią wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego. Bardzo się cieszymy, że nasze liceum znalazło się kolejny rok z rzędu w grupie tych szkół, z których polska edukacja jest szczególnie dumna. Sprawdź, na którym miejscu w ww. rankingu w skali województwa oraz kraju uplasowała się nasza szkoła! Ponadto informujemy, że po raz drugi z rzędu otrzymaliśmy tytuł "Srebrnej Szkoły" oraz prawo do używania symbolu graficznego srebrnej tarczy, będącego potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły.

/pliki/zdjecia/szkoła.jpg

Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj