Rekrutacja

Opłaty za egzamin maturalny dla absolwentów

Przypominamy absolwentom, którzy zamierzają poprawiać egzamin maturalny, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie również i w tym roku szkolnym będzie pobierała opłatę za egzamin z każdego przedmiotu obowiązkowego i dodatkowego od tych absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu z tego samego przedmiotu po raz trzeci i kolejny oraz od tych, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali już w deklaracji, ale do niego nie przystąpili. Absolwenci, którzy spełniają choćby jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2018 roku (opłata za egzamin z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł) i dostarczenia dowodu wpłaty do OKE w Krakowie. Wpłatę należy dokonać na konto Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Krakowie do 7 lutego 2018. Szczegółowe informacje na ten temat oraz numer konta, na które należy wnieść opłatę, można już znaleźć na stronie internetowej OKE w Krakowie.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj