Rekrutacja RODO

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - ważne!

Drodzy absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych, przypominamy Wam, że wkrótce kończy się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (rejestracja kandydatów), w którym zobowiązani jesteście dokonać wyboru szkoły i złożyć w niej podania. Zainteresowanych dostaniem się do naszego "Kopernika" zapraszamy do działu Dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, w którym znajdziecie wszystkie istotne dla Was informacje oraz link odsyłający bezpośrednio do systemu elektronicznego naboru, w którym należy zgłosić swój akces podjęcia nauki w naszej szkole.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzeg
na rok szkolny 2019/2020

Aby zostać przyjętym do klasy pierwszej w naszej szkole należy:

a) zarejestrować się na internetowej stronie naboru: https://podkarpacie.edu.com.pl
- wybrać odpowiedni wariant podania: dla szkół podstawowych albo dla gimnazjum
- Wybrać zakładkę: „zgłoś kandydaturę” i dalej uzupełniać wpisy zgodnie z tym, jak elektroniczny system prowadzi, pamiętając, aby wybrać Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu jako szkołę pierwszego wyboru i odpowiedni dla siebie profil, zgodnie z ofertą szkoły. Należy również wybrać dwa języki: pierwszy to język angielski, a drugim język może być język niemiecki, język francuski, język rosyjski albo język hiszpański (wybrane języki muszą być jednak kontynuacją nauki ze szkoły gimnazjalnej lub podstawowej). Na koniec należy uzupełnić wszystkie dane osobowe, własne oraz rodziców, zgodnie z tym, czego wymaga system.

b) wydrukować podanie z systemu i złożyć je w sekretariacie naszej szkoły do 19 czerwca 2019. (na podaniu wymagany jest podpis rodzica lub prawnego opiekuna!).

c) w terminie od 21 czerwca 2019 do 25 czerwca 2019 złożyć w naszej szkole świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu po szkole podstawowej.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj