Rekrutacja RODO

Ważna informacja dla absolwentów gimnazjów!

Informujemy gimnazjalistów, że dziś zakończył się drugi etap rekrutacji (wprowadzanie do systemu osiągnięć kandydatów oraz ich weryfikacja). Kolejny etap, który rozpocznie wywieszenie przez komisje rekrutacyjne we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na podstawie ich wyników, ruszy w piątek (29 czerwca). Komisja Rekrutacyjna działająca przy naszym liceum przypomina wszystkim kandydatom, których nazwiska znajdą się na ww. liście, o obowiązku potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole przez złożenie oryginałów dokumentów. Etap ten potrwa do 6 lipca, a już 9 lipca w godzinach przedpołudniowych dyrektor szkoły wywiesi listę uczniów przyjętych do "Kopernika" na rok szkolny 2018/2019.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj