Rekrutacja

Zarząd województwa przyznał stypendia uzdolnionym

22 listopada Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listy wniosków o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki. Stypendia zostały przyznane w ramach unijnego projektu "Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018". Stypendia w wysokości 4000 zł zostały przyznane 360 uczniom/uczennicom liceów ogólnokształcących z całego Podkarpacia, w tym 9 osobom z naszego "Kopernika". Zainteresowanych tematem odsyłamy na stronę www.podkarpackie.edu.pldrużyn.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj