Rekrutacja RODO

Zjazd Absolwentów "Kopernika" - kolejne informacje

Komitet Organizacyjny Zjazdu Absolwentów, organizowanego w 110 rocznicę powstania szkoły, przekazał nam dziś informacje dotyczące spraw organizacyjnych i programu zjazdu. Osoby zainteresowane udziałem w w tym wydarzeniu, zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszego działu Rozmaitości, gdzie zamieściliśmy już wspomniane informacje i gdzie będziemy również zamieszczać wszystkie kolejne. Jednocześnie zwracamy uwagę, że dla państwa wygody uruchomiliśmy także zakładkę (na prawym marginesie), która bezpośrednio prowadzi do podstrony z wszystkimi ważnymi dla zjazdowiczów informacjami.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj