Rekrutacja

Czy złożyłeś już deklarację u pielęgniarki szkolnej?

Przypominamy wszystkim uczniom klas pierwszych i drugich, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez okres uczęszczania do szkoły (Dz.U. z 2016 r. poz. 86), są oni zobowiązani do wypełnienia i złożenia w trybie pilnym w sekretariacie szkoły lub w gabinecie pielęgniarki szkolnej, wypełnionej deklaracji na opiekę medyczną w szkole. Druk wspomnianej deklaracji można znaleźć na naszej stronie w dziale Rozmaitości .
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj