Rekrutacja RODO

Liceum XXI wieku

3 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Tarnobrzegu dokonano uroczystego otwarcia nowoczesnej pracowni komputerowej. 19 stanowisk komputerowych ustawiono w dwóch sąsiadujących ze soba salach. W jednej klasie będą się odbywać zajęcia z informatyki, w drugiej, w której mieści sie także szkolna biblioteka, nowy sprzęt ma służyć wszystkim, którzy chcą skorzystać z internetu lub podstawowych programów pakietu Office. - Dotychczas korzystaliśmy z dwóch pracowni komputerowych, w których także funkcjonowało 19 stanowisk - wyjaśnia Andrzej Lipiec, nauczyciel inormatyki w tej szkole. - Tamten sprzęt został rozdysponowany do różnych klas i oddany nauczycielom różnych przedmiotów. Teraz i oni będą mogli wykorzystywać podczas zajęć sprzęt multimedialny. W sumie więc pedagodzy i uczniowie mają w liceum do dyspozycji 38 w pełni wyposażonych stanowisk komputerowych. Zakup sprzętu nie byłby możliwy, gdyby nie program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Sportu. - 19 najnowocześniejszych komputerów i serwer, w które została wyposażona pracownia, zostały zakupione ze środkow Ministerstwa Edukacji i Sportu. Był to koszt ok. 64 tys. zł. Szkoła musiała jedynie zapłacić za wyposażenie sal w stoliki i krzesła, a takze zaadaptować pomieszczenie i wyłożyc pieniądze na okablowanie - mówi Dariusz Bożek, dyrektor ZSO w Tarnobrzegu.

- Koszt zakupu stolików i krzeseł to ok. 6 tys. zł. i zakup ten został w pełni sfinansowany przez szkolną radę rodziców. Z własnego budżetu zapłaciliśmy natomiast remont sal i przeszkolenie 12 nauczycieli.

Pracownia działa już od września i cieszy sie wśród młodzieży wielkim zainteresowaniem. Codziennie w przerwach między lekcjami, a także po lekcjach przychodzą uczniowie, którzy chcą skorzystać z internetu lub z arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstu, a nawet programów potrzebnych do obróbki zdjęć. 

- Staram się, by sale były otwarte dla młodzieży od rana do godziny 15. Zainteresowanie młodzieży informatyką jest ogromne, a ich zapał zaowocał już tym, że powstała strona internetowa szkoły - mówi A. Lipiec. - Uczniowie zapisują się w kolejce do komputerów. Nie da sie ukryć, że przy tak doskonałym sprzęcie aż chce się pracować.

dnia: , autor: (mr), źródło:
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj