Rekrutacja

Dla maturzystów

Terminarz czynności związanych z przygotowaniem i organizacją
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016 / 2017

Termin Czynności Osoby odpowiedzialne
do 10 września 2016
Zapoznanie uczniów z procedurami egzaminacyjnymi i zasadami wypełniania deklaracji Wychowawcy klas III
do 30 września 2016
Zebranie od uczniów wstępnych deklaracji oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającym Wychowawcy klas III
do 7 lutego 2017 Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i form egzaminu Dyrektor szkoły
marzec 2017 Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego Dyrektor szkoły
od 4 do 26 maja 2017 Pisemna i ustna część egzaminu maturalnego zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi procedurami; PZE/ZN
30 czerwca 2017 Wydanie świadectw dojrzałości przez OKE oraz przekazanie ich absolwentom za potwierdzeniem odbioru Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas

EGZAMIN MATURALNY - ważne informacje

Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych na sesję wiosenną 2017r. (część pisemna) - www.cke.edu.pl

Zestawy bibliograficzne dla maturzystów dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu:


Zasady rekrutacji na wyższe uczelnie w roku akademickim 2016/2017

Adresy stron internetowych uczelni wyższych najczęściej wybieranych przez absolwentów naszej szkoły (znajdziesz tu aktualne zasady rekrutacji)

Jeśli nie znalazłeś na tej liście uczelni, którą jesteś zainteresowany, to polecamy ci Internetowy Informator dla kandydatów na studia emta.pl.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj