Rekrutacja

Szkolny Konkurs Talentów


XXV EDYCJA


21.03.2017 godz. 9.00 - Przegląd Konkursowy (mała sala gimnastyczna w szkole)


 • konkurs muzyczny (zespoły, soliści, instrumentalny)
 • konkurs recytatorski
 • konkurs wiedzy o patronie i historii szkoły
 • scenki teatralne
 • scenki kabaretowe
 • konkurs taneczny
 • przegląd filmów konkursowych


27.03.2017r. - Dzień Otwarty / Koncert Galowy


od godz. 8.00 - zwiedzanie szkoły przez gimnazjalistów i udział w zajęciach dydaktycznych


godz. 12.00 - Koncert galowy dla gimnazjalistów i uczniów "Kopernika" (Tarnobrzeski Dom Kultury)


Zgłoszenia uczestników przyjmują osobiście jurorzy poszczególnych konkursów do 17.03.2017r. (wyjątek stanowi konkurs na tekst piosenki o szkole, w którym ostateczny termin upływa 10.03.2017r.)


Koncert konkursowy oraz koncert galowy poprowadzą:

 • Kacper Kapuściak (3c)
 • Dominika Pikus (2f)
 • Krzysztof Nowak (2c)


Koordynatorzy projektu:


 • p. Dorota Paruzel
 • p. Marzena Kuzara
 • p. Zbigniew Ryba
 • p. Andrzej Lipiec

Organizatorzy przypominają, że wszystkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji danego konkursu oraz jego regulaminu można uzyskać u przewodniczących jury poszczególnych konkursów lub znaleźć na naszej stronie internetowej. Wystarczy zajrzeć pod poniższe linki!


Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj