Rekrutacja

Warunki i tryb rekrutacji


Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;
  • Zarządzenie Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017r.;
  • Statut szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.


GIMNAZJALISTO!


Proponujemy Ci rozszerzenia z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Korzystając z naszej oferty przedmiotów, które realizowane będą na poziomie rozszerzonym, zyskujesz gwarancję odniesienia sukcesu w ubieganiu się o przyjęcie na studia humanistyczne (filologie, prawo, psychologia, dziennikarstwo...), ścisłe / techniczne (matematyka, fizyka, informatyka, mechatronika, architektura, budownictwo, ekonomia...) i medyczne (medycyna, farmacja, rehabilitacja, pielęgniarstwo...).

U nas będziesz mógł samodzielnie zaplanować własny edukacyjny rozwój, a to ułatwi ci zrealizowanie zawodowych marzeń!


ZAPRASZAMY!Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj