Rekrutacja RODO

Warunki i tryb rekrutacji


Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.);
  • Art.154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 59 i 60 ze zm.)
  • Zarządzenie Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019r.
  • Statut szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.


Komisja rekrutacyjna prowadzi odrębne postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych.ABSOLWENCI GIMNAZJÓW ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!


Proponujemy Wam rozszerzenia z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, geografia, historia oraz wiedza o społeczeństwie.

Korzystając z naszej oferty przedmiotów, które realizowane będą na poziomie rozszerzonym od klasy pierwszej, zyskujecie gwarancję odniesienia sukcesu w ubieganiu się o przyjęcie na studia humanistyczne (filologie, lingwistyka stosowana, prawo, psychologia, dziennikarstwo...), ścisłe / techniczne (matematyka, fizyka, informatyka, mechatronika, architektura, budownictwo, ekonomia...) i medyczne (medycyna, farmacja, rehabilitacja, pielęgniarstwo...).


ZAPRASZAMY!Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj