Rekrutacja RODO

Konkursy

XIII Ogólnopolski Podkarpacki Konkursu Chemicznego

Pan/i Dyrektor Szkoły
Pan/i Nauczyciel Chemii

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej od roku szkolnego 2008/09 organizuje coroczny, Ogólnopolski Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza. W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Zgłoszenia szkół wraz z podaniem nazwisk uczestników, którzy deklarują przystąpienie do zawodów etapu szkolnego (karta uczestnictwa dostępna na stronie internetowej PKCh) wraz z kopią opłaty wpisowej należy przesłać pocztą na adres Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego:

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego
Wydział Chemiczny PRz
Al. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów

do dnia 15 października 2021 roku.

Komitet Organizacyjny PKCh ustalił opłatę wpisową na rok szkolny 2021/2022 w kwocie 20 zł/ucznia. Należną kwotę należy wpłacić na konto

Bank PEKAO S.A. II Oddział w Rzeszowie
Nr 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
z dopiskiem Podkarpacki Konkurs Chemiczny PKCh

Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Konkursu, terminarz zawodów znajdą Państwo na stronie internetowej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej http://www.prz.edu.pl/chemia/PKCh/.

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego

dr Janusz Pusz
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego
im. Ignacego Łukasiewicza

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj