Rekrutacja RODO

Konkursy

XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół! Nauczyciele!

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Rola giełd w rozwoju społeczno-gospodarczym”. XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej objęta została honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji i technik organizacji reklamy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że udział uczniów w finałach olimpiad wzbogaca ofertę dydaktyczną szkoły i umacnia pozycję w rankingach szkół średnich. Dla każdej szkoły biorącej udział w Olimpiadzie oraz nauczyciela koordynującego zawody szkolne przewidziane są pamiątkowe dyplomy.

Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zawody I stopnia (szkolne) odbywają się w szkołach. Po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w Olimpiadzie organizatorzy przesyłają do wszystkich szkół komplet materiałów (w tym zestawy pytań) i szczegółową instrukcję przeprowadzenia tego stopnia zawodów. Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikowanych jest 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu. Zawody tego stopnia odbywają się w 17 największych miastach Polski. Kolejny, III stopień zawodów odbywa się natomiast w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. W zawodach centralnych bierze udział 100 najlepszych uczniów z całej Polski.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdą Państwo w "Informatorze o XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej". Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem:owe.pte.pl zakładka „Bieżąca edycja” (link bezpośredni do pliku: http://www.owe.pte.pl/upload/files/informatory/xxxvolimpiadainformator.pdf).

Zgłoszenia udziału szkoły w XXXV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przyjmowane są w formie elektronicznej na stronie: http://owe.pte.pl/zgloszenie-udzialu.html (rejestracja zajmuje kilka minut i nie wiąże się z żadnymi opłatami). Termin zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie upływa 7 października 2021 r.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem owe.pte.pl. Zapraszamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej).

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do organizacji i przebiegu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, pozostaję do Państwa dyspozycji. Dane teleadresowe umożliwiające kontakt z właściwym miejscowo Komitetem Okręgowym znajdują się m.in. na stronie: http://owe.pte.pl/kontakt.html.

Licząc niezawodnie na udział Państwa szkoły w zawodach XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, łączę wyrazy szacunku.

– w imieniu organizatorów –
Radosław Ślusarczyk
sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa
tel.: 22 551 54 18
owe.pte.pl
https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj