Rekrutacja RODO

W "Koperniku" rusza regularne, zdalne nauczanie

Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole będą prowadzone już regularnie, według dotychczasowego planu zajęć w e-dzienniku, w systemie zdalnym (drogą internetową). Przy okazji informujemy uczniów, że wprowadzony tryb nauczania uwzględnia również ocenianie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w e-dzienniku.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj