Rekrutacja RODO

31 lipca (piątek) rusza trzeci etap rekrutacji!

Komisja rekrutacyjna przypomina ósmoklasistom, że jutro (piątek, 31 lipca) rusza trzeci etap rekrutacji, który potrwa do 4 sierpnia. W tym terminie kandydaci zobowiązani są uzupełnić złożone już w szkołach pierwszego wyboru wnioski i świadectwa o zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia oraz kartę zdrowia. Etap ten zakończy wywieszenie w dniu 12 sierpnia listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na podstawie ich wyników. Tego samego dnia ruszy ostatni etap tegorocznej rekrutacji (potrwa do 18 sierpnia), w trakcie którego kandydaci, których nazwiska znajdą się na ww. liście, muszą dostarczyć do szkoły oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginały zaświadczeń o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (o ile nie uczynili tego już wcześniej), co jest równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole. Komisja przypomina kandydatom, że warunkiem koniecznym znalezienia się na listach przyjętych do poszczególnych klas, które zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w szkole 19 sierpnia (środa), jest złożenie wspomnianych powyżej oryginalnych dokumentów.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj