Rekrutacja RODO

Dni dyrektorskie przesunięte na czerwiec!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, stracił moc komunikat dyrektora CKE z 6. sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2020 roku. 24. kwietnia 2020 roku dyrektor CKE ustalił nowe terminy egzaminu maturalnego w 2020 roku, który rozpocznie się 8 czerwca. W związku z powyższą zmianą dyrektor szkoły ustalił również nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które tradycyjnie związane są z harmonogramem egzaminów maturalnych. Zaplanowane dni wolne zostaną więc wykorzystane w czerwcu. Tak więc od jutra (4 maja) zajęcia odbywają się nadal w sposób zdalny, zgodnie z aktualnym planem zajęć.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj