Rekrutacja RODO

Nasz "Kopernik" przechodzi na nauczanie hybrydowe

Dyrektor szkoły informuje swoich uczniów oraz ich rodziców, że w związku z najnowszym rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w systemie stacjonarnym, od poniedziałku 19 października tarnobrzeski "Kopernik" przechodzi na pracę w systemie hybrydowym. Część klas będzie miała zajęcia w systemie stacjonarnym, a pozostałe klasy w systemie zdalnym. Praca zdalna będzie realizowana na platformie G Suite za pośrednictwem e-dziennika. Wszystkie zajęcia stacjonarne oraz zdalne będą się odbywać zgodnie z obowiązującym od września planem lekcji, a frekwencja uczniów na tych zajęciach oraz ich postępy w nauce będą monitorowane tak jak dotychczas. My informujemy zainteresowanych, że szczegółowe informacje na temat nauczania hybrydowego w naszej szkole dostępne są już w e-dzienniku.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj