Rekrutacja RODO

Lista przyjętych do szkoły już jutro!

Komisja Rekrutacyjna działająca przy naszej szkole informuje, że jutro (czwartek, 22 lipca), o godz. 9.00, wywieszona zostanie na tablicy informacyjnej lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do naszego "Kopernika" na rok szkolny 2021/2022. Lista będzie znajdować się na tablicy informacyjnej wewnątrz budynku, na parterze, na wprost wejścia do szkoły. Przypominamy wszystkim kandydatom, których nazwiska znajdą się na tej liście, że warunkiem znalezienia się na listach klasowych, które zostaną wywieszone w tym samym miejscu 2 sierpnia (poniedziałek), jest dostarczenie w najbliższych dniach do szkoły oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (o ile nie uczynili tego wcześniej), co jest równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w szkole.
W związku z sytuacją epidemiologiczną dyrektor szkoły prosi wszystkich kandydatów, którzy pojawią się jutro w szkole, by sprawdzić, czy ich nazwisko znajduje się na liście przyjętych o zachowanie na terenie szkoły dystansu społecznego i założenie maseczek.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj