Rekrutacja RODO

Organizacja pracy szkoły do 26 czerwca

W dniu 3 czerwca Minister Edukacji Narodowej poinformował, że do końca roku szkolnego przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty, a nauka nadal będzie się odbywać na odległość, w systemie zdalnego nauczania. Przypominamy również, że w związku z maturalną sesją egzaminacyjną dni 8 - 12 czerwca są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas pierwszych i drugich. Zdalne nauczanie dla tych klas będzie kontynuowane od 15 czerwca.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj