Rekrutacja RODO

Ósmoklasiści, ruszył drugi etap rekrutacji!

Ósmoklasiści, Komisja Rekrutacyjna działająca w naszym "Koperniku" przypomina wam, że dziś (25 czerwca) rozpoczął się drugi etap rekrutacji, który potrwa do 14 lipca. W tym czasie zobowiązani jesteście uzupełnić złożone już w szkołach pierwszego wyboru wnioski o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu (oba dokumenty należy dostarczyć jednocześnie!). Komisja prosi również, aby przed złożeniem ww. dokumentów sprawdzić, czy na waszym indywidualnym profilu w systemie rekrutacyjnym widnieją już wasze oceny i wyniki egzaminu. Jeśli nie, to należy je samodzielne wprowadzić (oczywiście członkowie komisji dokonają ich weryfikacji w oparciu o dostarczone przez was dokumenty). Przypominamy również, że szczegółowy terminarz rekrutacji oraz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naboru można znaleźć na naszej stronie w dziale Dla ósmoklasistów.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj