Rekrutacja RODO

Rada Rodziców "Kopernika" przypomina o wpłatach

Szkolna Rada Rodziców działająca przy tarnobrzeskim "Koperniku" i wspierająca dyrektora w działaniach na rzecz szkoły i całej naszej społeczności, informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, że wpłat na Fundusz Pomocy Szkole można dokonywać zarówno u skarbników klasowych jak i przelewem bezpośrednio na konto Rady, podając w tytule imię i nazwisko ucznia oraz jego klasę. Na prośbę Rady przypominamy rodzicom, że w bieżącym roku szkolnym wysokość składki ustalono na 70 zł za pierwsze dziecko i 35 zł za każde kolejne. Numer konta bankowego Rady można znaleźć tutaj.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj