Rekrutacja RODO

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 - harmonogram

Dziś Minister Edukacji Narodowej opublikował harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty oraz terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Aktualny harmonogram można znaleźć oczywiście na stronie MEN, a także na naszej stronie w dziale Dla ósmoklasistów.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj