Rekrutacja RODO

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Drodzy ósmoklasiści, przypominamy wam, że trwa pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (rejestracja kandydatów), w którym zobowiązani jesteście dokonać wyboru szkoły i złożyć w niej podania. Zainteresowanych dostaniem się do naszego "Kopernika" zapraszamy już dziś do działu Dla Ósmoklasistów, w którym znajdziecie wszystkie istotne dla Was informacje wraz z linkiem odsyłającym bezpośrednio do systemu elektronicznego naboru, w którym należy zgłosić swój akces podjęcia nauki w naszej szkole.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzeg na rok szkolny 2023/2024

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w naszej szkole powinien w wyznaczonych terminach:

a) zarejestrować się na internetowej stronie naboru: https://podkarpacie.edu.com.pl
- Wybrać zakładkę: „zgłoś kandydaturę” i dalej uzupełniać wpisy zgodnie z tym jak elektroniczny system prowadzi, pamiętając, aby wybrać Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu jako szkołę pierwszego wyboru i odpowiedni dla siebie profil, zgodnie z ofertą szkoły. Należy również wybrać dwa języki: pierwszy język to język angielski, drugi język to może być język niemiecki albo język francuski, albo język rosyjski, albo język hiszpański (wybrany język musi być kontynuacją nauczania języka ze szkoły podstawowej). Na koniec należy uzupełnić wszystkie inne dane osobowe: własne oraz rodziców, zgodnie z tym, czego wymaga system.
b) wydrukować wniosek i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego złożyć w sekretariacie naszej szkoły.
c) złożyć u przedstawicieli komisji rekrutacyjnej w naszej szkole oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) oraz kartę zdrowia.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj