Rekrutacja RODO

Zmiany terminów w szkolnym kalendarzu!

Dyrektor szkoły informuje, że dziś ustalone zostały nowe terminy dni dyrektorskich, klasyfikacji oraz konferencji klasyfikacyjnej, dostosowane do zmienionego terminu egzaminów maturalnych. Wszystkie terminy zostały już uaktualnione w naszym Szkolnym Internetowym Systemie Informacyjnym (SiSi). Tak więc zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będą odbywać się w naszej szkole w dniach 8,9,10 i 12 czerwca. Dyrektor przypomina również nauczycielom o obowiązku wystawienia przewidywanych ocen końcowych, w tym ocen z zachowania (dla uczniów klas pierwszych i drugich) i wpisaniu propozycji do e-dziennika do 10 czerwca (środa) oraz o ostatecznym terminie wystawienia ocen końcowych i wpisaniu ich do e-dziennika do dnia 19 czerwca (piątek).
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj