Rekrutacja

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor szkoły zaprasza wszystkich uczniów "Kopernika" na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2017/2018, która odbędzie się 4 września (poniedziałek) na dziedzińcu szkolnym o godz. 9.00. Przy okazji informujemy, że msza święta w intencji uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły odprawiona zostanie 4 września (poniedziałek) o godz...

Ważna informacja dla nauczycieli "Kopernika"

Dyrektor naszego "Kopernika" zaprasza nauczycieli swojej szkoły na organizacyjne posiedzenie rady pedagogicznej poprzedzające rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się w piątek (1 września) o godz. 9.00.

Matura 2017 w Tarnobrzegu - zestawienie wyników!

Na portalu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie znaleźliśmy dziś zestawienia wyników matur szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta, województwa i kraju. Tradycyjnie zestawiliśmy te wyniki z wynikami uzyskanymi przez tegorocznych maturzystów z naszego "Kopernika". Jeśli jesteś zainteresowany tematem, to opracowany przez nas materiał...

Listy przyjętych na rok szkolny 2017/2018 wywieszone!

Komisja Rekrutacyjna wywiesiła dziś listy uczniów przyjętych do "Kopernika" na rok szkolny 2017/2018. Listy klas można znaleźć na tablicy informacyjnej umieszczonej wewnątrz budynku szkoły, na parterze, na wprost wejścia. Informację o przyjęciu dziecka do szkoły można również uzyskać telefonicznie. Uczniom, którzy znaleźli się na listach przyjętych...

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018

Na prośbę naszych użytkowników opublikowaliśmy dziś na naszej stronie wykaz podręczników do klasy pierwszej, drugiej i trzeciej na rok szkolny 2017/2018. Jednocześnie przypominamy naszym koleżankom i kolegom z klas pierwszych, że w sytuacji, gdy w wykazie podany jest więcej niż jeden podręcznik do danego przedmiotu, z zakupem należy wstrzymać się do...

Egzaminy poprawkowe w "Koperniku" - informacja

Dyrektor szkoły informuje wszystkich uczniów, którzy na koniec minionego roku szkolnego otrzymali oceny niedostateczne, że egzaminy poprawkowe w naszym "Koperniku" zostaną przeprowadzone 28 sierpnia (poniedziałek) o godz. 9.00. Nam nie pozostaje natomiast nic innego, jak życzyć naszym kolegom i koleżankom powodzenia!

Wsparcie stypendialne dla uczniów - informacja

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 czerwca podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu "Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne na rok szkolny 2016/2017". Zgodnie z...
archive
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj