Rekrutacja RODO

Egzaminy poprawkowe w "Koperniku" - informacja

Dyrektor szkoły informuje uczniów, którzy na koniec tego roku szkolnego otrzymali oceny niedostateczne, że egzaminy poprawkowe w naszym "Koperniku" zostaną przeprowadzone 29 sierpnia (poniedziałek). Egzamin z języka polskiego odbędzie się o godz. 9.00 natomiast z chemii o godz. 10.00. Nam nie pozostaje natomiast nic innego, jak życzyć wszystkim naszym kolegom i koleżankom powodzenia!
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj