Rekrutacja RODO

Gabinety profilaktyczne


Gabinet pomocy psychologicznej
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Tarnobrzegu


psycholog szkolny mgr Agnieszka Homarowicz


godziny pracy:
poniedziałek: 10.00 – 15.00
wtorek: 8.00 – 11.00
środa: 7.30 – 11.30
czwartek: 8.00 – 12.00
piątek: 8.00 – 12.00Gabinet pedagoga szkolnego
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Tarnobrzegu


pedagog szkolny mgr Katarzyna Sawicka


godziny pracy:
poniedziałek: 8.00 – 12.00
wtorek: 8.00 – 12.00
środa: 8.00 – 11.00
czwartek: 9.00 – 14.00
piątek: 9.00 – 14.00Gabinet pedagoga szkolnego
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Tarnobrzegu


pedagog specjalny mgr Anna Spasiuk


godziny pracy:
poniedziałek: 10.00 – 14.00
wtorek: 10.00 – 15.00
środa: 8.00 – 12.00
czwartek: 7.30 – 10.40
piątek: 8.00 – 12.00Gabinet profilaktyki i pomocy medycznej
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Tarnobrzegu


pielęgniarka dyplomowana Teresa Kukiełka


godziny pracy:
poniedziałek: 7.00 – 14.00
wtorek: 7.00 – 11.45
środa: 7.00 – 11.45
czwartek: 12.00 – 14.00
piątek: 12.00 – 14.00


Profilaktyczna opieka pielęgniarska nad uczniem sprawowana przez pielęgniarkę zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia obejmuje:


  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
  • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej, nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
  • współorganizowanie szczepień ochronnych;
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi w zakresie opieki pielęgniarskiej;
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;
  • udzielanie pomocy w przypadkach nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów oraz warunków sanitarnych w szkole;
  • prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.

Informacja dla uczniów klas pierwszych


Proszę o niezwłoczne dostarczenie do gabinetu szkolnego swojej karty bilansowej!


Informacja dla uczniów klas trzecich


Proszę o udanie się do lekarza rodzinnego celem przebadania się przed szczepieniem oraz zaszczepienie się na błonicę i tężec. To ostatnie bezpłatne obowiązkowe szczepienie. Proszę zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, którą należy uzupełnić o wpis o dokonanym szczepieniu. Książeczka ta jest dokumentem potwierdzającym wykonanie szczepień. Wasze karty szczepień znajdują się w poradniach u lekarzy rodzinnych.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj