Rekrutacja RODO

Nasze sukcesy w roku szkolnym 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 zbliża się do końca. Czas więc pokusić się o podsumowanie. Niewątpliwie dumą napawają nas osiągnięcia naszych kolegów i koleżanek odniesione w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych oraz w zawodach sportowych. Jeśli chcielibyście sprawdzić, kto swoimi sukcesami rozsławił w mijającym roku imię naszej szkoły,...

Zmiany terminów w szkolnym kalendarzu!

Dyrektor szkoły informuje, że dziś ustalone zostały nowe terminy dni dyrektorskich, klasyfikacji oraz konferencji klasyfikacyjnej, dostosowane do zmienionego terminu egzaminów maturalnych. Wszystkie terminy zostały już uaktualnione w naszym Szkolnym Internetowym Systemie Informacyjnym (SiSi). Tak więc zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nie będą odbywać...

W SGI Lesser debiutują nowi dziennikarze!

Redaktor naczelny SGI Lesser informuje, że dziś i w sobotę na łamach naszej szkolnej gazety zadebiutują dwaj nowi dziennikarze, którzy w połowie maja nawiązali współpracę z redakcją i będą posługiwali się nickami "Yason" i "Gilgamesz". Cieszymy się, że "Lesser" pozyskał nowych publicystów i mamy nadzieję, że wprowadzą oni do niego nową jakość. Jeśli chcesz zobaczyć,...

Wywiad SGI Lesser z przewodniczącą SU w "Koperniku"

Dziennikarze SGI Lesser informują, że dziś na łamach tejże gazety ukazał się ekskluzywny wywiad z nową przewodniczącą szkolnego samorządu w "Koperniku", Julią Ordon (2i), który - zgodnie z tradycją pisma - przeprowadził jego redaktor naczelny, Almaviva. Jeśli chcesz lepiej poznać przewodniczącą samorządu i dowiedzieć się, co opowiedziała naszemu...

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 - harmonogram

Dziś Minister Edukacji Narodowej opublikował harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty oraz terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe...

Wytyczne MEN dotyczące przeprowadzania matur 2020!

Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało i opublikowało dziś na swojej stronie internetowej szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, w tym m.in. matur, w roku szkolnym 2019/2020. Zachęcamy naszych tegorocznych...

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 - ważna informacja

11 maja 2020 roku miał się rozpocząć pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (rejestracja kandydatów). Okazuje się jednak, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i przesunięciem terminów egzaminów ósmoklasisty, zmianie ulegną również terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021. Dziś Ministerstwo Edukacji...

Poznaj nowy samorząd szkolny "Kopernika"!

Wczoraj, wraz zakończeniem zajęć przez klasy trzecie, dobiegła końca kadencja naszego dotychczasowego samorządu uczniowskiego. Dziś opiekun samorządu poinformował nas o ukonstytuowaniu się nowego samorządu. Dziękujemy członkom byłego samorządu za całoroczną tytaniczną pracę na rzecz naszej szkolnej społeczności i mamy nadzieję, że nowo wybrany ...

Dni dyrektorskie przesunięte na czerwiec!

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, stracił moc komunikat dyrektora CKE z 6. sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2020 roku. 24. kwietnia 2020 roku dyrektor CKE ustalił nowe terminy egzaminu maturalnego w...
archive
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj