Rekrutacja RODO

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady dodawania wpisów i komentowania tekstów publikowanych na szkolnej stronie internetowej oraz w szkolnej gazecie internetowej "Lesser" (dostępnych pod adresami: http://www.lo.tarnobrzeg.pl/ oraz http://www.lo.tarnobrzeg.pl/lesser), a także prawa i obowiązki użytkowników, czytelników, moderatorów i administratorów.
 2. Właścicielem strony internetowej oraz gazety SGI Lesser jest dyrektor LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, ul. Jachowicza 13, 39-400 Tarnobrzeg.

II ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJI DODAWANIA KOMENTARZY

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze strony, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zasadami Netykiety oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Każdy użytkownik ma prawo dodać komentarz do dowolnego tekstu znajdującego się na stronie bądź w gazecie. Opcja komentowania tekstów służyć ma wyrażeniu własnej opinii na temat przeczytanego tekstu lub wymianie poglądów na jego temat z autorem bądź też z innymi czytelnikami.
 2. Użytkownicy publikują swoje komentarze i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  a) moderatorzy mają prawo do skracanie bądź usuwanie komentarzy sprzecznych z niniejszym regulaminem, zasadami Netykiety, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
  b) użytkownicy akceptują fakt, że treść każdego komentarza wyraża jedynie poglądy i opinie jego autora, a nie moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich). Ci nie ponoszą za zamieszczone w komentarzach treści żadnej odpowiedzialności.
 3. Prosimy o pisanie komentarzy poprawną polszczyzną, a przed wysłaniem ich na serwer o ponowne przeczytanie.
 4. Komentarze pojawiające się w miniczacie, Księdze gości i pod tekstami w SGI Lesser są systematycznie monitorowane.
 5. Dokonywanie z wykorzystaniem funkcji komentowania jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa jest zabronione. W szczególności niedozwolone jest:
  a) rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich (w tym innych użytkowników) lub zagrażające naruszeniem takich dóbr,
  b) podejmowanie działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełnienia przestępstwa (w tym zniesławienie lub pomówienie),
  c) wzywanie do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej czy też propagowanie przemocy lub agresji,
  d) rozpowszechnianie materiałów naruszających prawa autorskie i pokrewne osób trzecich,
  e) rozpowszechnianie danych informatycznych zawierających rozwiązania destrukcyjne.
 6. Niedozwolone jest wykorzystywanie funkcji komentowania tekstów do działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest:
  a) zachowanie sprzeczne z zasadami Netykiety, w tym formułowanie wypowiedzi stanowiących przejaw braku szacunku wobec innych użytkowników bądź też zachowanie powszechnie uznawane za sprzeczne z zasadami kultury osobistej,
  b) rozpowszechnianie treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, zawierających groźby bądź pomówienia i naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne.
  c) obrażania w wypowiedziach osób bądź instytucji, w szczególności innych czytelników, poprzez lżenie, pomawianie, poniżanie, szyderstwa i okazywanie pogardy.
 7. Ponadto niedozwolone jest również:
  a) używania wyrazów uznawanych powszechnie za wulgarne, pogardliwe bądź obraźliwe - także w formie wygwiazdkowanej czy wykropkowanej.
  b) wpisywania komentarzy powiększonym lub zmniejszonym względem standardowego krojem pisma oraz z ilością znaków zapytania, wykrzykników i wielokropków łamiącą zasady polskiej pisowni.
  c) umieszczania w komentarzach wiadomości niezgodnych z tematyką tekstu.
  d) wielokrotne zamieszczania tego samego komentarza pod tekstem.
 8. Nick używany przez komentatora nie może zawierać wulgaryzmów oraz nie może w żaden sposób obrażać administratorów, moderatorów, użytkowników i innych osób.
 9. Złamanie którejkolwiek z powyższych zasad może być powodem natychmiastowego i trwałego usunięcia komentarza.

III ZMIANY REGULAMINU

 1. Wszelkie postanowienia regulaminu mogą być w każdej chwili zmienione przez właściciela strony, bez konieczności podawania przyczyn.
 2. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu regulaminu na stronie szkolnej wraz z informacją o ich dokonaniu.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorzy i moderatorzy zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkolnej strony oraz gazety. Użytkownicy mają prawo zgłaszać im wszelkie problemy związane z niepoprawnym funkcjonowaniem. Adresy internetowe administratorów i moderatorów można znaleźć w dziale Kontakty, a redaktora naczelnego SGI Lesser na stronie ww. gazety w dziale Redaktor naczelny.
 2. Korzystanie z funkcji komentowania tekstów jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu wraz z zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
 3. Administratorzy zobowiązani są do usuwania plików chronionych prawami autorskimi, na prośbę właścicieli tych praw.
 4. Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać zaleceń administratorów i moderatorów.
 5. Decyzje administratorów są ostateczne i nie podlegają dyskusji.
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj