Rekrutacja RODO

Dla maturzystów

Terminarz czynności związanych z przygotowaniem i organizacją
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023 / 2024

Termin Czynności Osoby odpowiedzialne
do 10 września 2023
Zapoznanie uczniów z procedurami egzaminacyjnymi i zasadami wypełniania deklaracji Wychowawcy klas IV
do 2 pazdziernika 2023
Zebranie od uczniów wstępnych deklaracji oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającym Wychowawcy klas IV
do 26 stycznia 2024 Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i form egzaminu Dyrektor szkoły
marzec 2024 Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego Dyrektor szkoły
od 7 do 24 maja 2024 Pisemna i ustna część egzaminu maturalnego zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi procedurami; PZE/ZN
9 lipca 2024 Wydanie świadectw dojrzałości przez OKE oraz przekazanie ich absolwentom za potwierdzeniem odbioru Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas

EGZAMIN MATURALNY - ważne informacje

Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2024 - (część pisemna)

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj