Rekrutacja RODO

Dla maturzystów

Terminarz czynności związanych z przygotowaniem i organizacją
egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020 / 2021

Termin Czynności Osoby odpowiedzialne
do 10 września 2021
Zapoznanie uczniów z procedurami egzaminacyjnymi i zasadami wypełniania deklaracji Wychowawcy klas III
do 30 września 2021
Zebranie od uczniów wstępnych deklaracji oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającym Wychowawcy klas III
do 04 lutego 2022 Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i form egzaminu Dyrektor szkoły
marzec 2022 Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego Dyrektor szkoły
od 4 do 23 maja 2022 Pisemna i ustna część egzaminu maturalnego zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi procedurami; PZE/ZN
5 lipca 2022 Wydanie świadectw dojrzałości przez OKE oraz przekazanie ich absolwentom za potwierdzeniem odbioru Dyrektor szkoły
Wychowawcy klas

EGZAMIN MATURALNY - ważne informacje

Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2022 - (część pisemna)

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj