Rekrutacja RODO

Informacja Komisji Rekrutacyjnej dla kandydatów!

Komisja Rekrutacyjna działająca w naszym "Koperniku" informuje wszystkich kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do szkoły, że jutro (21 czerwca) rozpoczyna się drugi etap rekrutacji, w którym należy uzupełnić złożone już w szkole wnioski o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej. Zgodnie z harmonogramem wspomniane zaświadczenia otrzymacie w swoich szkołach dopiero 3 lipca, dlatego jednoczesne złożenie tych dokumentów będzie możliwe dopiero w terminie 3-8 lipca. Komisja przypomina również kandydatom, by przed przyniesieniem tych dokumentów do szkoły sprawdzili w swoich indywidualnych profilach w systemie elektronicznej rekrutacji, czy ich wychowawcy wpisali im tam oceny końcowe ze wszystkich przedmiotów szkolnych (oceny ze świadectwa ukończenia szkoły) oraz ilość punktów, jakie otrzymali z egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Jeśli okaże się, że wychowawcy tego nie uczynili, to Komisja prosi o samodzielne ich uzupełnienie (oczywiście członkowie Komisji dokonają ich weryfikacji w oparciu o dostarczone dokumenty).

Przypominamy również, że szczegółowy terminarz rekrutacji oraz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące naboru można znaleźć na naszej stronie w dziale Dla ósmoklasistów.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj