Rekrutacja RODO

Lista przyjętych do "Kopernika" wywieszona!

Komisja Rekrutacyjna działająca przy naszej szkole informuje, że dziś (środa, 12 sierpnia) o godz. 9.00 wywieszona została na tablicy informacyjnej lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do naszego "Kopernika" na rok szkolny 2020/2021. Tablica informacyjna znajduje się wewnątrz budynku, na parterze, na wprost wejścia do szkoły. Przypominamy wszystkim kandydatom, których nazwiska znalazły się na tej liście, że warunkiem znalezienia się na listach klasowych, które zostaną wywieszone w tym samym miejscu 19 sierpnia (środa), jest dostarczenie w najbliższych dniach do szkoły oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (o ile nie uczynili tego wcześniej).

W związku z sytuacją epidemiologiczną dyrektor prosi wszystkich kandydatów, którzy pojawią się w naszym "Koperniku", by sprawdzić, czy ich nazwisko znalazło się na liście przyjętych, o zachowanie na terenie szkoły zasad dystansu społecznego i założenie maseczek.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj